26.5.13

Acte necesare pentru dosarul de admitere la Facultatea de Litere


Pentru a fi admişi la Litere, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau studenţii înscrisi la alte facultăţi, trebuie să-şi înregistreze dosarul cu acte pentru a fi admişi. 

Iată ce trebuie să conţină dosarul de admitere: 
- fişa de înscriere (se obţine de la comisia de admitere);
- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.C.T.S. (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va depune la facultate copia legalizată a diplomei + o adeverinţa de la comisia de admitere a facultă?ii unde s-au depus actele în original);
- foia matricolă (în original) (sau copie legalizată, dacă originalul a fost depus la altă facultate);
- certificat de naştere, în copie legalizată;
- copie după buletinul sau cartea de identitate;
- certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
- adeverinţă medicală;
- adeverinţă de student din care să rezulte calitatea de student, dacă este cazul;
- adeverinţă de student din care să rezulte numărul de semestre la buget, dacă candidatul a mai urmat cursuri universitare;
- diploma de licenţă (sau echivalentul acesteia) pentru candidaţii licenţiaţi care doresc să urmeze a doua specializare;
- două fotografii tip buletin de identitate;
- chitanţa de plată a taxei de admitere (sunt scutiţi de plata taxei de admitere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din plasament, copiii cadrelor didactice, dacă depun actele în original);
- dosar plic Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu