10.5.13

Acte necesare pentru inscrierea la pensia pentru limita de varstaPensia pentru limita de varsta in Romania se acorda asiguratilor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind varsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat in sistemul public.

Cererea de pensionare, impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre solicitant, in termen de 90 de zile de la data indeplinirii conditiilor.
In cazul persoanelor prevazute la art 5 alin (1) pct. I, II, III si IV din Legea nr. 19/2000, cererea de pensionare impreuna cu actele doveditoare, se depune de catre angajator sau de catre institutia care efectueaza plata drepturilor de somaj, dupa caz, in termen de 90 de zile de la data ideplinirii conditiilor de pensionare.
Acte necesare:
- cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de varsta
- carnetul de munca (original si copie);
- carnetul de asigurari sociale (original si copie);
- alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu realizata în alte sectoare de activitate;
- livretul militar (original si copie);
- diploma de studii (original si copie), adeverinta sau foaie matricola (original si copie) din care sa rezulte durata normala si perioada anilor de studii absolviti la zi, precum si certificarea absolvirii acestora;
- pentru persoanele care au urmat cursurile unor institutii de învatamânt universitar în strainatate este necesara dovada recunoasterii acestora de catre statul român;
- adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca;
- adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;
- dovada certificarii stagiului de cotizare;
- procura speciala pentru mandatar (unde este cazul);
- adeverinta din care sa rezulte data încetarii calitatii de asigurat;
- acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, Legii nr. 42/1990 etc.;
- declaratie pe proprie raspundere ca solicitanta a nascut si crescut 3 sau mai multi copii pâna la vârsta de 10 ani;
- certificatele de nastere ale copiilor (original si copie)
- alte acte necesare stabilirii dreptului de pensie.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu