26.5.13

Acte necesare pentru dosarul de admitere la Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social Politice


Pentru a fi admişi la Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau studenţii înscrisi la alte facultăţi, trebuie să-şi înregistreze dosarul cu acte pentru a fi admişi. 

Iată ce trebuie să conţină dosarul de admitere: 
- cererea tip de înscriere
- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.C.T. S. în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
- certificat de naştere, în copie legalizată;
- certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
- copie carte de identitate
- adeverinţă medicală tip. Aceasta poate fi obţinută de la medicul de familie.
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student,pentru studenţii care urmează o a doua specializare;
- 2 fotografii tip buletin de identitate
- chitanţă de plată a taxei de admitere (sunt scutiţi de plata taxei cei orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii, copiii cadrelor didactice)
- dosar plic.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu