26.5.13

Acte necesare pentru dosarul de admitere la Facultatea de Geografie şi Geologie


Pentru a fi admişi la Geografie şi Geologie, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, sau studenţii înscrisi la alte facultăţi, trebuie să-şi înregistreze dosarul cu acte pentru a fi admişi. 

Iată ce trebuie să conţină dosarul de admitere: 
- fişa de înscriere.
- diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de M.E.C.T.S. (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune şi o adeverin?ă de la facultatea unde are actele în original)
- foaia matricolă în original sau copie legaliată în cazul înscrierii la mai multe facultăţi
- certificat de naştere, în copie legalizată.
- certificat de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul).
- copie xerox după buletinul/cartea de identitate.
- adeverinţă medicală tip
- diploma de licenţă/absolvire, în original sau copie legalizată,pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare.
- adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (dacă este cazul);
- 3 fotografii tip buletin de identitate sau tip legitimaţie
- chitanţa de achitare a taxei de înscriere
- dosar plic
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu